Tähtiseura

 

Liikuntaseura Vihti-Gym loistaa Tähtiseurana

Vihti-Gym on hyväksytty mukaan Tähtiseura-laatuohjelmaan.  Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.

Liikuntaseura Vihti-Gym ry on saanut sekä aikuisten että lapset & nuoret osa-alueen Tähtimerkin.

Aikuisten osa-alueen merkki osoittaa, että seura kehittää aikuisille suunnattuja palveluitaan jäseniltään saamansa palautteen perusteella yhteistyössä muiden Tähtiseurojen kanssa. Aikuiset-tähtimerkin saanut seura kiinnittää huomiota sekä joustaviin harrastusmahdollisuuksiin että laajempaan osallistumismahdollisuuteen seuran toiminnassa, ja tekee liikunnasta ja urheilusta helpommin mukautuvaa, suunnitellumpaa ja turvallisempaa.

Lasten ja nuorten osa-alueen merkki puolestaan viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!

– Urheiluseurojen yhteisöllisyys on suuri voimavara suomalaiselle urheilumenestykselle. Tähtiseura-ohjelmalla haluamme vahvistaa yhteistyötä seurojen välillä ja edistää osaltamme hyvinvointia yhä useamman suomalaisen arjessa. Osana Tähtikuviota jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan aina huippu-urheilijaksi asti entistä suuremman taustatuen avulla. Onnittelemme seuraa Tähtimerkistä, kertoo ohjelman tavoitteista Olympiakomitean Lisää liikettä -yksikön johtaja Pekka Nikulainen.

 

Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

– Pienessä maassa aktiivisesti yhdessä toimiminen on paras mahdollinen tapa luoda yhteisöllisyyttä, kehittyä ja saavuttaa menestystä. Tähtiseura-yhteisöön liittymällä seura saa apua ja työkaluja toiminnan kehittämiseen ja uudistumiseen, vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Seurojen yhdessä muodostama Tähtikuvio loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään, kertoo Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja innostuneena.


Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.

Lisätietoja   www.olympiakomitea.fi/tähtiseurat

 

 

Vihti-Gymin pelisäännöt


Liikuntaseura Vihti-Gymin seuran pelisäännöt

 • Seura tukee ohjaajien ohjaamista tarjoamalla uusille ohjaajille tutorointia ja ohjaamalla ohjaajia aktiivisesti koulutukseen.

 • Ohjaajat pidetään ajan tasalla seuran asioista ohjaajatiedotteilla ja tarvittaessa sähköpostiviestein ja tekstiviestein.

 • Seura noudattaa toiminnassaan Tähtiseuran sääntöjä.

 • Seura huomioi ohjauksessa jumppaajan taitotason ja tukee tämän kehittymistä tarvittaessa henkilökohtaisesti.

 • Pyritään myönteisessä hengessä juurruttamaan elinikäinen liikuntatottumus jumppareihin ja nauttimaan liikunnan ilosta

 • Seura palkitsee kauden mitalistit aina seuran joulu- ja kevätjuhlissa. 

Huoltajien pelisäännöt

 1. Autot pysäköidään niille merkityille paikoille.
 2. Kengät jätetään kenkätelineisiin hyvään järjestykseen.
 3. Lapsella/nuorella on asiaankuuluvat liikuntavarusteet.
 4. Lasten/nuorten vaatteissa ja tarvikkeissa on nimi.
 5. Lapsi/nuori saapuu ajoissa harjoituksiin.
 6. Pidempiaikaisesta poissaolosta tai lapsen/nuoren harrastuksen keskeyttämisestä tulee ilmoittaa     ohjaajalle/valmentajalle.
 7. Lapset/nuoret ovat liikuntatunnin ajan ohjaajan/valmentajan kanssa salissa.
 8. Huoltaja on vastuussa lapsen/nuoren kulkemisesta harjoituksiin.
 9. Mikäli lapsella/nuorella on jokin liikkumiseen vaikuttava tekijä (astma tms.), tulee siitä ilmoittaa ohjaajalle/ valmentajalle.
 10. Huoltaja tutustuu lapsen/nuoren kanssa yhdessä jumppakoulupassiin/jumppavihkoon sekä muihin tiedotteisiin joita lapsi/nuori kotiin tuo.
 11. Huoltaja arvostaa ja tukee lapsen/nuoren harrastusta.
 12. Huoltaja muistaa, että harrastustoiminta on lapselle/nuorelle vapaaehtoista