Toimintaperiaatteet ja toimintalinja

Seuran tavoitteet ja pelisäännöt
 

Vihti-Gym:n tavoitteena on liikkuva, terve ja hyvinvoiva vihtiläinen!

Seura tarjoaa harraste- ja kuntoliikuntaa sekä kilpailu- ja valmennustoimintaa kaikenikäisille ympäri Vihtiä.

Seura toimii vapaaehtoisvoimin. Seuran toimijoita muistetaan.

Seura tarjoaa kaikille halukkaille monimuotoista voimistelu- ja liikuntatoimintaa sekä muita seuratoiminnan muotoja.

Seura on avoin ja myönteinen uusille tuulille sekä voimistelun että yhdistystoiminnan parissa.

Seuralla on aktiivinen johtokunta, toimisto, internet-sivut ja facebook-sivut sekä toimijoita tiedotetaan säännöllisesti.

Ohjaajia ja valmentajia koulutetaan ja rekrytoidaan aktiivisesti.

Eettiset säännöt ja kasvatukselliset näkökulmat ovat mukana seuran toiminnassa kaikilla tasoilla.

Lasten- ja nuortenryhmillä on sovittu pelisäännöt ryhmäkohtaisesti sekä alle 16-vuotiaiden ryhmissä myös vanhempien kanssa.

Seura on sitoutunut Olympiakomitean sinettitoimintaan ja noudattaa sinettisääntöjä.

 

Toimintalinja


Vihti-Gymin toimintalinja on päivitetty keväällä 2017.


Urheilu edistää sosiaalisia taitoja
 

  • sosiaaliset tilanteet opettavat yhteiskunnan ja lähiympäristön sääntöjä
  • urheilussa ryhmän etu ja työskentely yhteisen tavoitteen hyväksi on tärkeää sosiaalistumisen kannalta
  • joukkueessa tai ryhmässä toimiminen eivät automaattisesti edistä sosiaalista kasvua
  • erilaisuuden suvaitseminen on erittäin tärkeää!

Urheilullinen elämäntapa vahvistaa sosiaalisia taitoja, lisää sosiaalista kanssakäymistä ja opettaa sosiaalisille tavoille. Kypsien vanhempien ja taitavien valmentajien avulla lapsi pääsee osallistumaan erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Nämä kohtaamiset rakentavat lapsen sosiaalisia taitoja kuten: reilun pelin periaatteita, yhdessä tekemisen haasteita sekä vahvojen tunteiden tuntemista. Lapsi oppii mm. häviämään ja voittamaan, kokemaan ilon ja surun tunteita, odottamaan vuoroaan ja olemaan sitkeä. Nämä kaikki ovat taitoja, joita tarvitaan elämän myöhemmissäkin sosiaalisissa tilanteissa. Vaihe vaiheelta rakentuneet ja vahvat sosiaaliset taidot suojaavat lasta päihteiden käytöltä ja tuovat lapsen elämään suuren ilon!

Itsetunnon vahvistumisen kautta ja sosiaalisten taitojen rakentuessa urheilullinen elämäntapa muuttuu myös urheilulliseksi elämänasenteeksi, jossa keskeisiksi arvoiksi nousevat oman itsen tunteminen - niin mahdollisuuksien kuin rajojenkin - , toisten ihmisten huomioiminen, moninaisuuden arvostaminen ja elämän kunnioittaminen.


 

Ongelmanratkaisupolku

 

Joskus ryhmän sisäisesti tai kanssakäymisessä vanhempien kanssa syntyy ongelmatilanteita. Jotta ryhmän, vanhempien ja ohjaajien hyvä henki harrastuksen suhteen säilyy, on näihin tilanteisiin haettava ratkaisu. Kaikki ongelmatilanteet hoidetaan seuran sisällä ja niihin reagoidaan nopeasti. Jokaisen ryhmän vanhempia informoidaan ongelmanratkaisupolusta.

Harraste- ja tanssiryhmien ongelmanratkaisupolku:

1. Ongelmat pyritään ratkaisemaan ohjaajan ja ryhmän jäsenten kesken.

2. Ohjaaja informoi vastaavaa johtokunnan jäsentä sekä puheenjohtajaa välittömästi ongelmatilanteista.

3. Ohjaaja ottaa yhteyttä vanhempiin.

4. Tarvittaessa vanhemmat kutsutaan yhteiseen tapaamiseen.

5. Vanhempia kannustetaan ensisijaisesti hoitamaan ongelmatilanteet ohjaajan kanssa. Tarvittaessa vanhemmat voivat olla yhteydessä seuran puheenjohtajaan.