Tanssillinen voimistelu


Tanssillinen voimistelu vie mennessään

Tanssillinen voimistelu pohjautuu suomalaiseen naisvoimisteluun, jossa tärkeinä elementteinä ovat keskustalähtöisyys ja virtaavuus. Siinä yhdistyvät liikunnan lisäksi rytmisyys, luovuus, esteettisyys ja ilmaisullisuus.

Tanssillinen voimistelu on kokonaisliikuntaa, joka hyödyntää monipuolisesti musiikin eri elementtejä ja koreografista osaamista. Se on laadukasta, taidokasta ja tavoitteellista toimintaa, jossa kehittyvät sekä harrastajan kunto että taidot, ja lisämausteena kehittyvät myös harrastajan itseilmaisu ja luovuus.

Kaudella 2021 - 2022 Vihti-Gymissä on kuusi tanssillisen voimistelun ryhmää: Rosalia (2013-2015), Clara (2010-2011), Lumia (2007-2009), Korennot (2005-2006), Alegria (2001-2003) ja yli 20-vuotiaiden Impulssi.